Introductie

Hier vind je informatie over het instellen van de beveiligingen. GO kan werken met gebruikers of via toegangsniveau's.


Gebruikers

Je kunt meerdere gebruikers aanmaken. Per gebruiker kun je rechten instellen wat diegene wel of niet mag. Eventueel kun je deze koppelen aan een werknemer, zodat het programma direct de correcte werknemer op locaties kan invullen.


Let op: Zodra je gebruikers aanmaakt, kun je niet meer inloggen met toegangsniveau's.Zodra je een gebruiker toevoegt ontvangt de gebruiker een email met een tijdelijk wachtwoord.


Ook kun je de gebruiker toegang geven vanaf een of meerdere IP-adressen. Zo kun je ervoor zorgen dat een gebruiker bijv. alleen vanaf het bedrijf in kan loggen.


Per gebruiker kun je optioneel ook een eigen afzendernaam en afzender-emailadres invoeren. Deze wordt gebruikt wanneer deze gebruiker een mail stuurt. Wanneer een mailing (vanuit bijv. de klantenlijst wordt gestuurd, wordt het algemene emailadres gebruikt).Toegangsniveau's


Let op: ondersteuning voor toegangsniveau's worden binnenkort uitgefaseerd.


Wachtwoorden

In AutomaaT GO kun je maximaal 10 wachtwoorden aanmaken. Hierbij heeft het standaard-wachtwoord de minste rechten. Dit is niveau 0. Hoe hoger het niveau, hoe meer rechten dat wachtwoord heeft.


Beveiligingen

Hier stel je per onderdeel welk toegangsniveau je nodig hebt om deze functie te kunnen doen. Bijvoorbeeld: Als 'artikel wissen' op niveau 0 mag, dan kan iedereen artikelen in de magazijnlijst verwijderen. Als deze op niveau 3 staat, dan mogen alleen mensen met toegangsniveau 3 en hoger dit.


Widgets

Hier kun je aangeven welke widgets te zien zijn onder welk toegangsniveau.