Introductie

Hier vind je instellingen voor het maken van facturen.


Instellingen

Waarschuwing min-aantal in magazijn Als een artikel onder het minimum-aantal komt, krijg je een waarschuwing.

Gebruik reparatiedrempel Hierbij kun je een bedrag invullen bij de planning/werkbon. Wanneer het excl. bedrag groter wordt dan dit ingevoerde bedrag wordt een waarschuwing gegeven.

Controle of auto-inkoopfactuur aanwezig is Wanneer een auto verkocht wordt, wordt gecontroleerd of deze al correct is ingeboekt.

Automatische betaling na factuur Vraagt automatisch om een betaling wanneer de factuur gemaakt is.

Arbeidsloonaantallen/-prijzen op factuur Geeft aan of de aantallen en prijzen van arbeidsloonartikelen geprint moeten worden. Hiervoor wordt gekeken naar de categorie waarin de artikelen staan. Dit stel je in bij deĀ Magazijninstellingen.

Uurlonen verzamelen Hierbij worden meerdere arbeidsloonartikelen verzamelt en komen deze als 1 regel op de factuur.

Prijzen magazijn wijzigen via facturering Wanneer je in de facturering een stuksprijs aanpast, vraagt het pakket of je dit ook bij het artikel in de magazijnlijst wilt aanpassen.

Prijswijzigingen onderhoudsbeurten meenemen vanuit magazijn Hierbij pakt hij de prijzen van de artikelen uit de magazijnlijst i.p.v. de prijzen die bij de onderhoudbeurt staan.


Milieuheffing

Hier kun je instellen of en hoeveel mileuheffing er automatisch berekend wordt.


Kleinmateriaal

Hier kun je instellen of en hoeveel kleimateriaal er automatisch berekend wordt. Hiervoor kijkt het programma naar het totaalaantal uren welke op de factuur staan.


Factuurnummers

Hier kun je de waarde en de layout van de factuurnummers wijzigen.


Autofactuurteksten

Hier kun je de teksten instellen welke worden ingevoegd als je een autofactuur maakt.