Introductie

Hier vind je instellingen voor het maken van facturen.


Instellingen

Waarschuwing min-aantal in magazijn

Als een artikel onder het minimum-aantal komt, krijg je een waarschuwing.


Prijzen magazijn wijzigen via facturering

Wanneer je in de facturering een stuksprijs aanpast, vraagt het pakket of je dit ook bij het artikel in de magazijnlijst wilt aanpassen.


Prijswijzigingen onderhoudsbeurten meenemen vanuit magazijn

Hierbij pakt hij de prijzen van de artikelen uit de magazijnlijst i.p.v. de prijzen die bij de onderhoudbeurt staan.


Gebruik reparatiedrempel

Hierbij kun je een bedrag invullen bij de planning/werkbon. Wanneer het excl. bedrag groter wordt dan dit ingevoerde bedrag wordt een waarschuwing gegeven.


Commentaar van werkbon niet meenemen naar factuur (indien ongewijzigd)

Indien het commentaar tijdens het factureren van een werkbon niet gewijzigd wordt, wordt deze niet meegenomen opgeslagen bij de factuur. Het programma gaat er vanuit dat het intern commentaar betreft.


Planning openen na werkbon inplannen

Zodra je een nieuwe werkbon maakt en inplant, wordt automatisch het plan-item geopend. Hierdoor kun je er bijv. nog extra informatie aan toevoegen, zoals een uitleenauto.


Automatische betaling na factuur

Vraagt automatisch om een betaling wanneer de factuur gemaakt is.


Inkoopprijs bij interne facturen

Gebruik de inkoopprijs ipv de verkoopprijs bij het maken van een interne factuur


Artikelregels afvinken bij tabletweergave

Als dit aangevinkt is dan is de hele werkbon feitelijk een grote checklist.


Project-facturen verzamelen

Als een klant meerdere projecten heeft dan worden deze op een factuur geplaatst ipv meerdere facturen.


Werkbon-categorieën

Je kunt categorieen aanmaken waarin je werkbonnen kunt plaatsen. Denk aan een status (voorbereiding, artikelen besteld, etc).


Factuuronderwerpen

Je kunt voorkeuzes voor mogelijke factuuronderwerpen aanmaken. Als hier niks in staat dan kun je het onderwerp zelf invoeren.


Garantiepakketten

Je kunt hier verschillende garantiepakketten aanmaken.


Naam: De naam voor jezelf

Omschrijving: Tekst welke op de factuur komt. Zet hier %datum% in voor garantiedatum.

Maanden: Het aantal maanden garantie

Onderhoudsbeurt: Hier kun je een beurt koppelen welke automatisch onder de verkochte auto gezet wordt.


Verkoop

Controle of auto-inkoopfactuur aanwezig is

Wanneer een auto verkocht wordt, wordt gecontroleerd of deze al correct is ingeboekt.


Onderhoudsbeurt aanpassen na verkoop

Hierbij wordt de onderhoudsbeurt van het verkochte voertuig automatisch aangepast tot x maanden na de verkoopfactuurdatum.Printen

Arbeidsloonaantallen/-prijzen op factuur

Geeft aan of de aantallen en prijzen van arbeidsloonartikelen geprint moeten worden. Hiervoor wordt gekeken naar de categorie waarin de artikelen staan. Dit stel je in bij de Magazijninstellingen.


Uurlonen verzamelen

Hierbij worden meerdere arbeidsloonartikelen verzamelt en komen deze als 1 regel op de factuur.


Milieuheffing

Hier kun je instellen of en hoeveel mileuheffing er automatisch berekend wordt.


Kleinmateriaal

Hier kun je instellen of en hoeveel kleimateriaal er automatisch berekend wordt. Hiervoor kijkt het programma naar het totaalaantal uren welke op de factuur staan.


Factuur standaarden

Arbeidsloon

Selecteer hier je standaard arbeidsloon-artikel. Deze wordt gebruikt als je gegevens meeneemt vanuit een externe koppeling of wanneer je onderaan de niet-berekende uren toevoegd.


Leverancier

Hier geef je aan welke leverancier je als standaard-leverancier wilt gebruiken voor externe koppelingen zoals HaynesPro.


Factuurnummers

Hier kun je de waarde en de layout van de factuurnummers wijzigen.


Autofactuurteksten

Hier kun je de teksten instellen welke worden ingevoegd als je een autofactuur maakt.