Instellen

iDin

Waarom moet ik met mijn persoonlijke pas inloggen?

Met het inloggen in iDin wordt informatie opgehaald over wie je bent. Deze gegevens worden later gebruikt om te kijken of je rechten hebt op de bankrekeningen die je wilt inlezen. Er wordt hierbij dus niks met je prive-rekening gedaan.


Bankrekeningen koppelen

Waarom moet ik elke 90 dagen de bankrekeningen opnieuw koppelen/goedkeuren?

Dit is een wettelijke verplichting. Hier kunnen zowel bij, Bizcuit als de bank niks aan veranderen.Bankafschriften inlezen


Meer informatie over het verwerken van bankafschriften vind je hier.Betalingen doorsturen


In Bizcuit staat de melding dat een betaling mislukt is. Hoe komt dat?

Status goedgekeurd betekent dat de Bizcuit Gebruiker de betalingsdetails in Bizcuit heeft goedgekeurd.

Op dat moment is de betaling nog niet naar de bank verzonden of bij de bank ondertekent.

Als vervolgens het initieren en/of ondertekenen van de betaling bij de bank mis gaat wordt de betaling op mislukt gezet.


De datum van de betaling in Bizcuit klopt niet

Dit kan twee oorzaken hebben:

  • De opgegeven datum in GO bevat een andere executiedatum.
  • De betalingen zijn op een andere datum goedgekeurd in Bizcuit naar de bank.