Inleiding

In AutomaaT GO kun je lease-facturen ook elektronisch versturen via ROB. Dit werkt via het ROB-EF systeem. 

Op dit moment is er nog geen koppeling met ROB-BOL (waarmee je de werkbonnen ook automatisch aan kunt maken). Deze zul je in AutomaaT GO en in ROB-net apart aan moeten maken.


Werkbonnen aanmaken

Maak eerst de werkbon aan in AutomaaT GO en vervolgens in ROB-Net. In ROB-Net vul je het werkbonnummer in welke je uit AutomaaT krijgt. Hier wordt namelijk de facturatie aan gekoppeld.


Factureren

Klantgegevens controleren

Voordat een factuur kan worden doorgestuurd, dient eerst gecontroleerd te worden of de klant goed ingesteld staat. Wanneer je bij Relaties > Klanten de klant opent, dient deze bij Klantsoort op Lease te staan. Vervolgens kun je bij het tabblad 'Klantgegevens' de betaalwijze op 'Elektronisch (ROB)' instellen en kun je daaronder het ROB-nummer invoeren. Deze vind je in ROB-net terug achter de leveranciernaam (meestal 6 cijfers).


Werkbon factureren

Als de klantgegevens goed staan kun je de werkbon gaan factureren. Dit werkt hetzelfde als dat je een normale werkbon factureert. Let hierbij wel op dat het subtotaal gelijk is aan het bedrag waarvoor de werkbon is goedgekeurd in ROB-net. Wanneer je vervolgens de factuur afrond kun je in het Afrondingsscherm het opdrachtnummer invoeren. Indien er een streepje '-' in het opdrachtnummer staat, hoef je alleen de getallen voor het streepje in te vullen.

Wanneer je vervolgens op Afwerken klikt, zal de factuur automatisch worden doorgestuurd.