We hebben koppelingen met verschillende apparatuur. Op deze manier kunnen testresultaten eenvoudig aan de auto gekoppeld worden.


SigmaVision TreadReader / TreadManager

Via deze koppeling worden de banden automatisch aangemaakt/geupdatet bij de auto met de informatie die van de profieldieptelezer komt.


Je kunt de volgende URL instellen bij TreadManager: https://ad.csw.nl/tyres.php?brand=sigmavision