Grootboekrekeningen instellen

In AutomaaT werken we met het Bakker principe. Dit wil zeggen dat alle grootboekrekeningen hiërarchisch worden ingevoerd. Hierbij werkt AutomaaT met de grootboekrekeningen welke worden gegroepeerd met totaalrekeningen.


Je kunt je eigen rekeningschema instellen, maar we bieden ook een standaard rekeningschema. Zie bijlage.


Boekhoudkundige instellingen configureren

Nadat de grootboekrekeningen correct zijn ingesteld, moeten we deze nog in het programma ‘bekend maken’. Hiervoor gaan we naar Financieel > Balans en klikken we rechts-bovenin op de drie blauwe puntjes, gevolgt door 'Instellen'. In het volgende scherm koppelt u de grootboekrekeningen (links) aan de door het programma gedefinieerde groepen (rechts). Hiervoor gaat u rechts staan op de groep die u wilt instellen en kunt u links dubbelklikken op de rekening die u daar wilt hebben. Het is aan te raden om AutomaaT GO hierna opnieuw op te starten.


Extra omzetrekeningen aanmaken voor facturering

Extra omzetrekeningen dient u eerst aan te maken bij de Financieel > Balans. Hier kunt u via Nieuwe een grootboekrekening toevoegen. 


Omzetrekeningen vallen hierbij meestal in de 8000 groep. Bij soort vult u de ‘R’ van Resultaat in. Wanneer u de rekening heeft toegevoegd dan gaat u naar de drie blauwe puntjes (rechts bovenin) en hier klikt u op Instellen. In de rechter lijst zoekt u een lege ‘Verkoop ond. cat x’ op en klikt deze aan. Daarna zoekt u in de linker lijst de rekening die u zojuist gemaakt heeft en dubbelklikt hierop. Na het opnieuw opstarten van AutomaaT GO kunt u deze rekening nu in de facturering gebruiken.