Algemeen

Inleiding
In AutomaaT zit een complete boekhouding geïntegreerd. Deze boekhouding hebben wij zo simpel mogelijk gehouden. In dit document vindt u een beginnershandlei...
Ma, 22 Feb, 2021 om 10:12 AM
Boekhouding instellen
Grootboekrekeningen instellen In AutomaaT werken we met het Bakker principe. Dit wil zeggen dat alle grootboekrekeningen hiërarchisch worden ingevoerd. Hie...
Ma, 1 Mrt, 2021 om 3:31 PM
Beginbalans invoeren
De beginbalans wordt in AutomaaT GO direct op de grootboekrekening ingesteld. Hiervoor ga je in het menu naar Financieel > Balans en ga je vervolgens rec...
Ma, 22 Feb, 2021 om 1:01 PM
Boekhouding bijhouden
De boekhouding bijhouden bestaat uit 3 delen: Verkoopboekingen Deze worden gemaakt zodra je een factuur maakt. Inkoop-/kostenboekingen Dit zijn de rekeni...
Ma, 22 Feb, 2021 om 1:18 PM
Tips & Tricks
BTW-soorten bij grootboekrekeningen instellen Het is slim om bij alle kosten- en inkooprekeningen alvast de BTW-soort in te vullen wat hierop het meest geb...
Ma, 1 Mrt, 2021 om 3:29 PM
Spreadsheets add-in
Inleiding Voor AutomaaT GO is er een Google Spreadsheets-addin beschikbaar, waarmee je rapportages kunt maken die de getallen rechtstreeks uit de boekhoudi...
Vr, 21 Jun, 2019 om 9:26 AM
Uitbreiding: Boekhouding Compleet
De uitbreiding 'Boekhouding Compleet' is een uitbreiding op de geïntegreerde boekhouding. Dit bevat: Automatische bankkoppeling  inlezen bankafsc...
Vr, 5 Mrt, 2021 om 12:05 PM